Välkommen till Danelid IP.

Vi äger vår fotbollsanläggning, Danelid, vid det gamla tegelbruket i Bergsbrunna. Fotbollsplanerna sköts helt ideellt, med ett symboliskt ekonomiskt stöd från stat och kommun. Näst senaste investering för 200.000 kr, egenfinansierad genom utdelning av telefonkataloger, är en automatisk bevattningsanläggning.

Nästa projekt är en maskinhall för traktor, klippare, vertikalskärare m.m. - byggs ideellt med skänkt material från Q-Med, samt uppdragsstöd från Uppsala Kommun 75.000 kr. Är nu invigd och klar till en total kostnad på ca 110.000 kronor. (egna pengar ca 35.000:-)

Vi har en solfångaranläggning för uppvärmning av duschvatten.
 

Kommer Du ihåg ??

 

Kolla in bilderna:   1  2  3