Danmarks  IF
Danelid  757 56 Uppsala
Tel:  018 429011
Fax: 018 420303
Postgiro 499706-0
Bankgiro 56 82 40 71

Kansliets öppettider:

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

13-17, 18-20
13-17
stängt
13-17, 18-20

stängt