Danelid - fotboll

Klubbstugan på 200 kvadratmeter, med altan mot A-planen, har målats om. De nedre omklädningsrummen har renoverats och moderniserats. Våra arbetsgrupper har rensat och städat upp runt omkring Danelid.

Ytterligare omklädningsrum, i form baracker har inköpts, som ger ytterligare drygt 100 kvadratmeters yta. Arbetet med att koppla in vatten, avlopp och el, samt att tillföra takstolar kommer att ske under hösten 2004. Viss målning behövs också.

Elbelysningen med allsvensk standard (400 lux) har byggts och installerats. Invignings-matcher  i form av seriespel har ägt rum.

Vattenfall anlägger en fullstor grusplan bredvid A-planen, och den beräknas kunna användas under våren 2005. På andra sidan vägen anlägger Vattenfall en grusad parkeringsplats, som sannolikt kan användas av de yngre lagen för vårlig träning och matchspel.

Årets investeringar motsvarar ett värde av 1,7 milj. kr.
Framtida projekt: Konstgräs på Danelid samt en bandybana (naturis eller konstfrusen?)

Planskötseln av våra 10-11 planer kräver stora ideella arbetsinsatser av personer som kan klippa de stora gräsytorna på dagtid. På kvällarna skall  ju ytorna användas. Planskötseln kommer i framtiden att kräva ökade insatser av ledare/föräldrar och/eller ytterligare höjda träningsavgifter.

Gympan under höst och vårterminer är mycket välbesökt.

Bandyn

Bandy för ungdomar ökar. Danmarks IF samarbetar här med Vindhemspojkarna och Uppsala BOIS. En egen bandyplan är därför en dröm. Vi har också några innebandylag.

Medlemsmöten

Föreningen har två medlemsmöten. Ett höstmöte där vi väljer fotbollssektionerna Ett årsmöte i mars, där bl. a huvudstyrelsen väljs, samt där det beslutas om verksamhetsberättelse, bokslut och ansvarsfrihet budget. Även verksamhetsplaner samt budget fastställs för  året.

Personal

Vi har också en anställd person - Anna som jobbar på Kansliet. Vi har vår arbetsgrupp med Bill, som betalas av omsorgen, samt Margaretha i kansliet, som betalas av arbetsförmed-lingen. Ove Dahlberg och Pelle Ax arbetar oavlönat med att sköta våra planer. Vår pensionärsgrupp, med bl. a vår hedersordförande Birger Lindh, bildar Tisdagsgruppen, som också arbetar med skötseln av Danelid.

Ekonomi

Vår ekonomi är under kontroll när det gäller driften. Årets investeringar täcks genom bl. a av höjda träningsavgifter för alla lag, lån, bidrag från Uppsala kommun och från ideella organisationer. Medlemsavgifter.

Alla våra ideellt arbetande ledare och tränare lägger ner otroligt mycket tid och om Du behöver nå någon av oss kan Du gå vidare till vår funktionärslista. Även våra föräldrarepresentanter utför en värdefull insats. Samt även alla föräldrar som är med som bilförare  och publik vid bortamatcher.

Övrig information som kommer att redovisas på denna hemsida inom kort är bl.a.
Förenings Ekonomi, Möten, Aktivitetsansvariga, Byggnationer, Verksamheter, Planer, Målsättning, Adresser, Jubilarer, 

Startsida