Huvudstyrelsen ser efter Årsmötet den 27 feb 2003 ut på följande sätt:

Ordförande :  Roland  Bohlin
Sekreterare : Karin Göransson
Vice  ordförande :  Marianne Bergström
Kassör :  Kalle  Krantz
Ledamot :  Karin  Westin Granat
  Micael Rönnefall
Suppleanter Sture  Larsson
  Lars-Gunnar Karlsson

Telefonlista här.

Läs från styrelsens möten:

April2003
Mars2003
Feb2003
Jan2003
Nov2002
Okt 2002
Sept 2002
Aug 2002
Juni 2002
Maj 2002

 

HUVUDSTYRELSENS MÖTEN

Huvudstyrelsen har möten ungefär en gång per månad. Det senaste mötet hölls den 25 april. Protokoll från mötena finns – sedan de justerats och godkänts av styrelsen - i en pärm på kansliet på Danelid. Nästa möte hålls den 16 maj och därefter den 13 juni och 22 augusti.

Läs om alla våra kostnader för planer, fordon och fastigheter, här...

Här kan Du läsa lite om Aspkällan.....

Bokslutet År 2000.
Verksamhetsberättelse Huvudstyrelsen År 2000.
Verksamhetsplan för föreningen År 2001.


Verksamhetsberättelser År 2002.
Verksamhetsberättelser År 2001.
Verksamhetsberättelser År 2000.

Jubileum, Måndagsgruppen

3 st veteraner i måndagsgruppen

Startsida