VERKSAMHETSBERÄTTELSE - Damsektionen 2002

 

Danmarks IF:s Damsektion lämnar följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2002.

 

Damsektionen består av:

Marianne Wall                    Ordförande, gymnastikansvarig

Anita Fröjdlund                   Ledamot, festkommittén

Lena Hjortsberger               Ledamot, festkommittén

Sylviann Ryman                   Ledamot, festkommittén

Monica Gradin                    Ledamot, festkommittén

 

 

Gymnastiken

Inför vårterminen började vi med att söka nya gymnastikledare. Efter att ha fått fyra nya ledare startade vi gymnastiken i mitten av april. Höstterminen började med lokalbyte pga vattenläcka samt ombyggnation i Uppsävjaskolans gymnastiksal. Intresset för gymnastiken är stort och vi är mycket nöjda med att ett 80-tal gymnaster har varit med på vår gymnastik.

 

Fest

Sedvanlig höstfest arrangerades i Danmarks Bygdegård. God buffé serverades och det dansades till fram på småtimmarna.

 

 

2003-01-30

Marianne Wall